KIVI 1983


  1. vuosikerta

Kivi nro 1-1983

Tässä numerossa:

Puheenjohtaja Tauno Paronen
”Kivi” lehti alkaa ilmestymisensä
Harrastustilojen vuokrasopimus on allekirjoitettu, Keijo Kaskimies
4, Retkemme Eräjärven Viitaniemen louhokselle 25.9.1982, Tauno Paronen
Pikkujoulutunnelmainen kuukausikokouksemme 16.11.1982
9, Tammikuun kuukausikokous Tekniikan Museossa 18.1.1983
Uudet jäsenet
Harrastustilojemme kayttöönottoon saaminen
10, Harrastustilojemme käyttöä koskeva tiedustelulomake
Vuosikokouksemme 15.2.1983
10, Lemmenjoen isomushippuja ja korundeja osa 1, Aarne Ahonen

Kivi nro 2-1983

Tässä numerossa:

14, Opaalit, selostus opaaleista ja opaalien rakenteesta, Scientic American
julkaisusta kääntänyt Jorma Salmi
18, Lemmenjoen isomushippuja ja korundeja osa 2, Aarne Alhosen kirjoitus jatkuu
21, Kultaperinne elää – nyt postimerkeissä, Keijo Kaskimiehen selostus kullanhuuhdontapostimerkin synnystä ja erikoisleimasta
24, Yhdistyksemme vuosikokous 15.2.83
27, Uutta ilmettä lehtemme sivuille
28, Otatko tarpeellisen määrän vai ”rohmuatko”

Kivi nro 3-1983

Tässä numerossa:

30, Opaalit, jatkoa Jorma Salmen kirjoitukseen osa 3
35, Voimat keskitettävä kiviharrastuksen kentässä, Keijo Kaskimies
37, Ajatuksia kesäkauden päätyttyä. Haastateltavina Sirpa Monteiro, Matti Mähönen, Kauko Sairanen ja Jorma Salmi
39, Karhiniemen ja Kaakkois-Suomen retket, Kauko Sairanen
40, Viikonloppu rapakivialueella, Kauko Sairanen
41, Lisää Topaasi ja Beryllilöydöistä, Keijo Kaskimies
42, Lehdellemme kuukausijulkaisutunnus ISSN 0780-265X
42, Sattui Ritva Luukkasen kivimosaiikkitaulujen näyttelyssä
43, Muistatko vielä tovereitasi

Kivi nro 4-1983

Tässä numerossa:

46, Suomalaisista jalo- ja korukivistä, Tauno Parosen pakina
49, Kullanhuuhdonnan MM-kilpailut, Raija ja Helge Blomqvist
50, Opaalit, jatkoa Jorma Salmen kirjoitukseen osa 4
56, Vuoden vaihtuessa, tervehdys jäsenille
58, Kolme kivinäyttelyä Helsingissä
58, Yhdistyksemme retkistä ja jäsenilloista