Guidelines for emergencies at the premises of the Society


The guidelines, in Finnish language, are for emergencies that could occur at the premises of the Society.

Yhdistyksen toimitilojen käyttäjille on laadittu ohjeet hätätilanteita varten

MIKSI HÄTÄTILANNEOHJE

Rakennuksen haltijalla ja/tai omistajalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin. (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö)

KETÄ KOSKEE

Ohjeet koskevat kaikkia yhdistyksemme tiloissa toimivia jäseniä ja vierailevia ulkopuolisia:
– valvojia
– kouluttajia
– huoneistojen haltijoita
– alivuokralaisia ym.

MITEN TOIMITAAN VAARATILANTEISSA

Ohjeet eivät missään nimessä ole täysin kattavat, vaan yleisohjeita mahdollisiin tilanteisiin.
Jokainen on ensisijaisesti itse velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ensiaputaitojaan.

Liitteissä on muutama SPR:n yleisohje miten toimia erilaisissa meillä mahdollisissa vaaratilanteissa.

OHJEIDEN YLLÄPITO

Ohjeet on nyt laadittu ensimmäistä kertaa ja niitä kehitetään tarpeen mukaan.
Vuosittain on tarkoitus tehdä Turvallisuustarkastuskierros, johon merkitään puutteet ja pyritään ne korjaamaan.

OHJEIDEN JAKELU

Paperiversio tulee ilmoitustaululle.
PDF -versio jaetaan valvojille ja kouluttajille.
Pohjapiirrokset laminoidaan uloskäynneille ylä- ja alakertaan.
Huonekohtaiset ohjeet laminoidaan huoneiden seinille.

Tutustukaa ohjeisiin ja pyritään kehittämään niistä yhdessä aina vain parempia!

Terveisin,

Ismo Hellsten ja Jukka Voijola