REKISTERISELOSTE


Rekisterinpitäjä

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry
Lääkärinkatu 8, rakennus 8
00250 Helsinki
Y-tunnus 1517973-6
Puh. +358 44 09 666 86
kotisivut: www.sjhy.fi
e-mail: sjhy@sjhy.fi

 

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Kaarina Saavola, jäsensihteeri
Kirsi Veijalainen, laskutusvastaava

 

Rekisterin nimi

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry:n jäsenrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista
jäsenluetteloa, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä. Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry:n
rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito. Yhdistyksen internet –
kotisivujen liity jäseneksi -lomakkeeseen pakollisesti annettavat tiedot on merkitty tähdellä.
Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot jäsenistä:

  • etunimi, sukunimi
  • jäsennumero ja jäsenyyden laji
  • katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • syntymäaika
  • liittymisaika
  • jäsenmaksulaskutukseen liittyvät tiedot
  • suoritetut kurssit

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään liittymisen yhteydessä. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa
muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenten antamien
tietojen perusteella.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry luovuttaa henkilötietoja palveluiden toteuttamiseen
osallistuville palveluntarjoajille, kuten jäsenlaskutukseen ja lehden postitukseen liittyville
toimijoille, tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti Suomen Jalokiviharrastajain Yhdisty ry:n toimistoon.

 

Virheen oikaisu

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan
Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Henkilötietoja koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä Suomen Jalokiviharrastajain
Yhdistys ry:hyn, puh: +358 44 09 666 86, tai kirjeitse osoitteella SJHY ry, Lääkärinkatu 8 rakennus 8, 00250 Helsinki, tai sähköpostilla sjhy@sjhy.fi.

Laatimispäivä 20.4.2018, päivitetty 25.5.2018

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry:n hallitus 16.4.2018

Lataa SJHY Rekisteriseloste PDF-muodossa