TOIMINTA


Yhdistyksen toiminta on hyvin monipuolista. Aktiivisten jäsentensä ansiosta se on vuosikymmenien saatossa kehittynyt kattamaan mitä moninaisemmat ”kivihulluuden” piirteet.

Tärkeimpiä ovat retket, kivi-illat ja hiomo- ja korupajatyöskentely.