KIVI-LEHDEN TOIMITUS


Vuonna 2017:
35. vuosikerta
ISSN 0780-265X
Päätoimittaja:
Kirsimarja Alatalo
kirsimarja.alatalo(at)gmail.com
Lehtitoimikunta:

Leif Buss

Jaakko Kurki, email: jaakko.kurki(at)gmail.com

Seppo I. Lahti, FT, geologi, email: lahti.seppo(at)gmail.com

Esko Hämäläinen
Svetlana Semenova
 Aineisto
Kirsimarja Alatalo
kirsimarja.alatalo(at)gmail.com