KIVI-LEHDEN TOIMITUS


Vuonna 2020:
38. vuosikerta
ISSN 0780-265X
Päätoimittaja:
Lea Bisio
lea.bisio(at)welho.com
Lehtitoimikunta:

Paula Salmikangas

Tuula Huitti

Jaakko Kurki, email: jaakko.kurki(at)gmail.com

Seppo I. Lahti, FT, geologi, email: lahti.seppo(at)gmail.com

 Aineisto
Lea Bisio
kivi(at)sjhy.fi