KIVI-LEHDEN TOIMITUS


Vuonna 2020:
38. vuosikerta
ISSN 0780-265X
Päätoimittaja:
Lehtitoimikunta:

Paula Salmikangas

Tuula Huitti

Jaakko Kurki, email: jaakko.kurki(at)gmail.com

Henrik Alftan

 Aineisto
kivi(at)sjhy.fi