KIVI-LEHDEN TOIMITUS


Vuonna 2022:
40. vuosikerta
ISSN 0780-265X
Päätoimittaja:
Paula Salmikangas
kivi(at)sjhy.fi
Lehtitoimikunta:
Henrik Alfthan

Lea Bisio

Marke Hongisto

Jaakko Kurki

Suzan Vurgun

 

 

 Aineisto
Kuvat jpg- tai pdf -muodossa
kivi(at)sjhy.fi