•MAASÄLPÄ


•MAASÄLPÄ

Maasälpäryhmään kuuluvat: kalimaasälpä, sanidiini, ortoklaasi, mikrokliini, adulaari, hyalofaani, selsiaani, anortoklaasi, plagioklaasi, albiitti, oligoklaasi, andesiini, labradoriitti, bytowniitti ja anortiitti.
Maasälpä on yksi yleisimmistä kallioperän kivien mineraalikomponenteista.

Kalimaasälpä on yleisesti käytetty nimitys myös mikrokliinista, ortoklaasista ja sanidiinista, joita on vaikea erottaa toisistaan ilman laboratoriovälineita.